TAIF Group in mass-media

07.06.2019 Realnoe Vremya,  
   
   
 
 

 

07.06.2019 Realnoe Vremya,  
   
   
 
 

 

30.10.2017 Realnoe Vremya,  
   
   
 
 

 

11.09.2017 Realnoe Vremya,  
   
   
 
 

 

27.06.2017 Realnoe Vremya,  
   
   
 
 

 

22.06.2017 Realnoe Vremya,  
   
   
 
 

 

19.06.2017 Realnoe Vremya,  
   
   
 
 

 

02.06.2017 Realnoe Vremya,  
   
   
 
 

 

10.05.2017 Realnoe Vremya,  
   
   
 
 

 

17.04.2017 Realnoe Vremya,  
   
   
 
 

 

06.03.2017 Realnoe Vremya,  
   
   
 
 

 

22.02.2017 Realnoe Vremya,  
   
   
 
 

 

22.02.2017 Realnoe Vremya,  
   
   
 
 

 

21.02.2017 Realnoe Vremya,  
   
   
 
 

 

31.01.2017 Rambler,  
   
   
 
 

 

16.11.2016 ,  
   
   
 
 

 

19.09.2016 Realnoe Vremya,  
   
   
 
 

 

06.09.2016 Realnoe Vremya,  
   
   
 
 

 

06.09.2016 Realnoe Vremya,  
   
   
 
 

 

29.08.2016 Realnoe Vremya,  
   
   
 
 

 

26.08.2016 Kommersant,  
   
   
 
 

 

26.08.2016 Realnoe Vremya,  
   
   
 
 

 

20.08.2016 Realnoe Vremya,  
   
   
 
 

 

12.08.2016 Realnoe Vremya,  
   
   
 
 

 

09.08.2016 Realnoe Vremya,  
   
   
 
 

 

05.08.2016 Realnoe Vremya,  
   
   
 
 

 

11.07.2016 Realnoe Vremya,  
   
   
 
 

 

08.07.2016 Realnoe Vremya,  
   
   
 
 

 

06.06.2016 Realnoe Vremya,  
   
   
 
 

 

23.05.2016 Realnoe Vremya,  
   
   
 
 

 

06.05.2016 ,  
   
   
 
 

 

28.04.2016 Realnoye Vremya,  
   
   
 
 

 

14.04.2016 Realnoye Vremya,  
   
   
 
 

 

25.02.2016 Realnoye Vremya,  
   
   
 
 

 

24.02.2016 Rossiyskaya Gazeta (Russian Newspaper),  
   
   
 
 

 

21.02.2016 Realnoye Vremya,  
   
   
 
 

 

20.02.2016 Realnoye Vremya,  
   
   
 
 

 

19.02.2016 Realnoye Vremya,  
   
   
 
 

 

02.01.2016 Realnoye Vremya,  
   
   
 
 

 

23.12.2015 Realnoye Vremya,  
   
   
 
 

 

30.04.2015 Realnoye Vremya (Real Time),  
   
   
 
 

 

22.04.2015 Realnoye Vremya (Real Time),  
   
   
 
 

 

17.04.2015 Realnoye Vremya (Real Time),  
   
   
 
 

 

15.04.2015 Realnoye Vremya (Real Time),  
   
   
 
 

 

02.04.2015 Realnoye Vremya (Real Time),  
   
   
 
 

 

30.01.2015 PLASTICS Magazine ,  
   
   
 
 

 

30.05.2014 Devon Information Agency,  
   
   
 
 

 

19.04.2014 Kommersant,  
   
   
 
 

 

01.04.2014 RBK Tatarstan,  
   
   
 
 

 

30.10.2013 Tatar-inform,  
   
   
 
 

 

19.09.2013 Tatar-inform,  
   
   
 
 

 

28.08.2013 ITAR-TASS,  
   
   
 
 

 

01.08.2013 Delovaya Rossiya Magazine (Business Russia),  
   
   
 
 

 

31.07.2013 Neft Rossii ,  
   
   
 
 

 

31.07.2013 Kommersant,  
   
   
 
 

 

22.06.2013 Kommersant ,  
   
   
 
 

 

19.06.2013 Kommersant,  
   
   
 
 

 

18.06.2013 Tatar-inform,  
   
   
 
 

 

26.04.2013 Tatar-inform,  
   
   
 
 

 

25.04.2013 Kommersant,  
   
   
 
 

 

19.04.2013 Daily,  
   
   
 
 

 

13.03.2013 Neft Rossii (Russian Oil),  
   
   
 
 

 

04.02.2013 IA “ADVIS”,  
   
   
 
 

 

01.01.2013 Rossiyskaya Gazeta (Russian Newspaper),  
   
   
 
 

 

30.10.2012 Kommersant,  
   
   
 
 

 

28.06.2012 Tatar-inform,  
   
   
 
 

 

26.06.2012 Tatar-inform,  
   
   
 
 

 

22.06.2012 Tatar-inform,  
   
   
 
 

 

14.02.2012 Tatar-Inform,  
   
   
 
 

 

14.02.2012 Media Office of the President of Tatarstan,  
   
   
 
 

 

14.02.2012 Rupek,  
   
   
 
 

 

13.01.2012 Plastinfo,  
   
   
 
 

 

08.12.2011 Advis.ru,  
   
   
 
 

 

03.10.2011 Tatar-inform,  
   
   
 
 

 

29.09.2011 Kommersant,  
   
   
 
 

 

27.09.2011 Tatar-inform,  
   
   
 
 

 

15.05.2011 Media office of the President of Tatarstan Republic.,  
   
   
 
 

 

29.04.2011 Tatar-inform,  
   
   
 
 

 

29.04.2011 Tatar-inform,  
   
   
 
 

 

29.04.2011 “Rupek” Union,  
   
   
 
 

 

29.04.2011 Kommersant, Yuliya Garaeva  
   
   
 
 

 

14.03.2011 Plastinfo.ru,  
   
   
 
 

 

21.01.2011 Tatar-inform,  
   
   
 
 

 

21.01.2011 Tatar-inform,  
   
   
 
 

 

21.01.2011 RBC,  
   
   
 
 

 

19.01.2011 RosBusinessConsulting,  
   
   
 
 

 

12.01.2011 Tatar-inform, Lyutsia Kamalova  
   
   
 
 

 

30.12.2010 Tatar-inform,  
   
   
 
 

 

26.11.2010 Tatcenter,  
   
   
 
 

 

11.08.2010 TatCenter,  
   
   
 
 

 

27.04.2010 «Vremya I dengi», Ning Agaeva  
   
   
 
 

 

24.04.2010 «Kommersant», Yulia Garaeva  
   
   
 
 

 

23.04.2010 «Tatar-inform», Mikhail Mironov  
   
   
 
 

 

20.04.2010 «Vremya I Dengi», Emilia Khabibullina  
   
   
 
 

 

19.04.2010 «ExpertVolga» Magazine, Vadim Ponomarev  
   
   
 
 

 

06.04.2010 «PRIME-TASS»,  
   
   
 
 

 

09.03.2010 «NeftegasExpert»,  
   
   
 
 

 

16.01.2010 Kommersant,  
   
   
 
 

 

22.12.2009 «Vremya I dengi»,  
   
   
 
 

 

02.12.2009 «Vremya I Dengi»,  
   
   
 
 

 

19.11.2009 RCCnews.ru,  
   
   
 
 

 

18.11.2009 «Vedomosti», Alexandra Terentieva, Maxim Tovkailo  
   
   
 
 

 

18.11.2009 «Vremya I dengi»,  
   
   
 
 

 

31.10.2009 «Kommersant», Julia Garaeva  
   
   
 
 

 

30.10.2009 «Vedomosti», Alexandra Terentieva  
   
   
 
 

 

23.10.2009 «Expert» magazine,  
   
   
 
 

 

01.08.2009 Neft & Kapital,  
   
   
 
 

 

12.05.2009 RCCnews.ru,  
   
   
 
 

 

29.04.2009 Kommersant,  
   
   
 
 

 

29.04.2009 Kommersant,  
   
   
 
 

 

15.04.2009 “Vremja I Dengi” (“Time & Money”) newspaper,  
   
   
 
 

 

14.04.2009 Kommersant,  
   
   
 
 

 

10.04.2009 “Vremja I Dengi” (“Time and Money”),  
   
   
 
 

 

02.04.2009 Plastics.ru,  
   
   
 
 

 

01.04.2009 RCCnews.ru,  
   
   
 
 

 

16.03.2009 RCCnews.ru,  
   
   
 
 

 

11.03.2009 Interfax – Povolzhjie,  
   
   
 
 

 

04.03.2009 Kommersant,  
   
   
 
 

 

25.02.2009 Tatar-inform,  
   
   
 
 

 

25.02.2009 “Respublika Tatarstan” (“Republic of Tatarstan”), Irina Demina  
   
   
 
 

 

07.02.2009 “Kommersant”,  
   
   
 
 

 

29.01.2009 By: “Vremja I Dengi” (“Time and Money”),  
   
   
 
 

 

23.12.2008 “Kommersant”, U. Garaeva  
   
   
 
 

 

22.12.2008 AKM,  
   
   
 
 

 

22.12.2008 “Tatar-inform”,  
   
   
 
 

 

12.12.2008 “Vremja I Dengi” (“Time and Money”),  
   
   
 
 

 

22.11.2008 Tatar-inform,  
   
   
 
 

 

15.11.2008 “Kommersant”,  
   
   
 
 

 

11.11.2008 “Kommersant”, Julia Garaeva  
   
   
 
 

 

30.07.2008 Neft & Kapital,  
   
   
 
 

 

19.07.2008 Pryamie Investicii (Direct Investment), Alena AHMADULLINA  
   
   
 
 

 

30.06.2008 Neft & Capital,  
   
   
 
 

 

25.04.2008 “Tatar-inform”, Sergey Tolmackij  
   
   
 
 

 

17.04.2008 “Vremja I Dengi” (“Time & Money”), Emilia Khabibullina  
   
   
 
 

 

16.04.2008 Russian News and Information Agency “Novosti”, Irina Durnicina  
   
   
 
 

 

16.04.2008 Tatar-inform, Sergey Semerkin  
   
   
 
 

 

08.04.2008 , RCC.ru news service  
   
   
 
 

 

20.11.2007 Tatar-inform, Bulat Srurov  
   
   
 
 

 

10.10.2007 Tatar-inform, Sergey Tolmackij  
   
   
 
 

 

29.08.2007 Intertat.ru, Kristina Ivanova  
   
   
 
 

 

02.08.2007 “Tatar-inform”, Bulat Srurov  
   
   
 
 

 

27.06.2007 “Tatar-inform”,  
   
   
 
 

 

27.06.2007 «Tatar-Inform», Anvar Malikov  
   
   
 
 

 

16.03.2007 “Vremya & Dengi” (“Time & Money”) newspaper,  
   
   
 
 

 

21.02.2007 “Kommersant” newspaper, T. Korneeva, L. Mirgazieva  
   
   
 
 

 

12.02.2007 Intertat.ru, E. Gazizova  
   
   
 
 

 

06.02.2007 “Vremya & Dengi” (“Time & Money”) newspaper,  
   
   
 
 

 

29.12.2006 “Vremya I Dengi” (“Time & Money”) newspaper,  
   
   
 
 

 

00.00.0000 Realnoye Vremya,